Adela Kowalska © Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
[2/18]

Adela Kowalska

Miss Polonia USA - zdjęcie z 1931 roku