Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, Wojewódzka 5A

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • kontrola weterynaryjna w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.