Programy wyborcze na wybory do Sejmu 2019. Obietnice partii: PiS, Koalicja Obywatelska PO, PSL, SLD, Konfederacja, Skuteczni, AZER, KBiS

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński

Wideo

Zobacz galerię (10 zdjęć)
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 r. Z jednej strony mamy: "Piątkę Kaczyńskiego", hat-trick Kaczyńskiego czy inne hasła wyborcze partii rządzącej kontra propozycje rozproszonej opozycji. Jak wyglądają obietnice wyborcze [PROGRAM WYBORCZY] dla Polaków przedstawiane przez wszystkie komitety wyborcze.

Poniżej wybrane zagadnienia zawarte w programach ugrupowań startujących do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju (listy 1-5) oraz komitetów, które zarejestrowały listy w części regionów (listy 6-9). Ponieważ media i sami politycy skupiają się na tych nośnych i głośnych obietnicach, poniżej znajdziecie obszerne fragmenty programów w kolejności wylosowanych list przez PKW.

Głosowanie

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata. Najbliższe odbędą się 13 października 2019 r. Do podziału jest 460 mandatów. Posłów wybiera się w 41 okręgach wyborczych. Wszystkie okręgi są wielomandatowe – wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. W poszczególnych województwach wybieramy:

 • Lubuskie - 12 posłów
 • Opolskie - 12
 • Podlaskie - 12
 • Świętokrzyskie - 16
 • Warmińsko-mazurskie - 18
 • Zachodniopomorskie - 20
 • Kujawsko-pomorskie - 25
 • Podkarpackie - 26
 • Pomorskie - 26
 • Lubelskie - 27
 • Łódzkie - 31
 • Dolnośląskie - 35
 • Wielkopolskie - 40
 • Małopolskie - 41
 • Śląskie - 45
 • Mazowieckie - 63

Program wyborczy PSL (wybrane fragmenty) - lista nr 1

 • Wprowadzenie ordynacji wyborczej mieszanej, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych.
 • Powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Skrócenie o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia.
 • Bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców.
 • Gwarancja pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie.
 • Podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych (20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej).
 • Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym.
 • Zwolnienie emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Praca dla młodych. Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Otrzymają 2-letnią gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę.
 • „Ziemia dla młodych” to program dla osób do 35. roku, które chcą osiedlić się poza miastem. Za symboliczną złotówkę rodziny nabędą działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z pozwoleniem na budowę i planem domu energooszczędnego.
 • Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.
 • Proste stawki ZUS – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. zł rocznie i 1000 zł dla pozostałych.
 • Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach.
 • Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego i poprzednie zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.
 • Możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.
 • Bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim (teren Federacji Rosyjskiej).
 • 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych pieców.
 • Dofinansowanie do zakupu pieców do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów.
 • Stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób.
 • Ciepły posiłek dla uczniów w szkole niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
 • Zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 • Darmowy dentysta dla wszystkich dzieci do 18. roku życia.
 • Stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9%.
 • Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.
 • Samorząd każdego szczebla będzie partycypował we wpływach z VAT.
 • Senat Izbą Samorządową - senatorowie pracowaliby społecznie.
 • Wpisanie powiatów do konstytucji.
 • Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach.

W przypadku propozycji PSL nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy PiS (wybrane fragmenty) - lista nr 2

PiS uwypukla w kampanii wyborczej swoje sukcesy i zapowiada kontynuowanie programów wprowadzonych w kadencji Sejmu 2015-1019 a także rozszerzenie niektórych elementów tych programów. Od kampanii wyborczej do PE ważne są te zawarte w tzw. "piątce Kaczyńskiego" czyli:

 • 500+ od pierwszego dziecka (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)
 • „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26. roku (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.)
 • „Trzynastka” w kwocie 1100 złotych brutto, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi (pierwszy raz została wypłacona na wiosnę w 2019 r.)
 • Obniżka PIT-u z 18 proc na 17 proc. i z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu (od 1 października 2019 r.) - dla wszystkich podatników
 • Przywrócenie połączeń autobusowych (niektóre z nich już zostały przywrócone, część w planach)

Szacowany koszt wprowadzenia programu to ok. 40 miliardów złotych

Do tego mamy jeszcze

 • Program 300+ (300 zł corocznego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód w rodzinie na każde uczące się dziecko do 20 roku życia lub do 24 lat w przypadku ucznia niepełnosprawnego)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich, także swoich kolegów z partii, przedstawiając w Lublinie tzw. hat-trick. To kolejne obietnice partii rządzącej:

 • 2600 zł brutto pensji minimalnej od 1 stycznia 2019 r.
 • 3000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2020 r.)
 • 4000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2023 r.)
 • Dwie trzynaste emerytury w 2021 r.

Oraz nowe elementy zawarte w programie "Polski model państwa dobrobytu":

 • Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora.
 • Kontynuowanie programu „Mieszkanie na Start”.
 • W 2023 roku poziom życia w Polsce, mierzony poziomem PKB per capita w sile nabywczej, ma być wyższy niż w Portugalii, a w 2030 roku zbliżył się do poziomu 85%, a być może nawet do 90% średniej unijnej wobec 71% w 2018 r.
 • 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

W nowym dokumencie pojawia się temat dziennikarzy. PiS proponuje wprowadzenie ustawy o statusie zawodowym dziennikarza. Czytamy w nim, że "głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza".

PiS zapowiada też konsekwentnie obronę wolności słowa i wolności mediów w Internecie. Chodzi tu o walkę z dyrektywą unijną o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (popularnie nazywanej ACTA 2). PiS przypomina, że dyrektywa została zaskarżona do TSUE, a po jej ewentualnym wejściu w życie (w 2021 r.) partia będzie chciała osłabić jej działanie.

Program wyborczy SLD (wybrane fragmenty z dokumentu zamieszczonego na oficjalnej stronie tej partii) - lista nr 3

 • Płaca minimalna 2700 zł miesięcznie.
 • Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zerowy ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika.
 • Walka z umowami śmieciowymi.
 • Równa płaca za równą pracę.
 • Obowiązkowa reprezentacja pracowników oraz kwota kobiet w radach nadzorczych spółek akcyjnych.
 • Obniżenie wieku emerytalnego. Pracownicy powinni mieć prawo do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy.
 • Kwotowa waloryzacja najniższych emerytur o co najmniej 250 zł.
 • Emerytura wdowia (możliwość otrzymania po zmarłej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu – mężu, żonie, partnerze lub partnerce, bez względu na płeć – 85% jej emerytury albo zachowania emerytury własnej wraz z prawem do otrzymywania 50% świadczenia osoby zmarłej).
 • Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę.
 • Wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
 • Wprowadzenie powszechnej opieki geriatrycznej.
 • Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE.
 • Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro.
 • Prawo do darmowych lekarstw powinno przysługiwać wszystkim pacjentom, bez względu na wiek po przekroczeniu określonego kwotowo kwartalnie limitu wydatków na leki, a w przypadku osób, które ukończyły 70 rok życia – bez limitu.
 • Program „Mieszkanie za 500 zł”.
 • Pomoc dla "frankowiczów" przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych.
 • Zakaz eksmisji na bruk.
 • Przywrócenie dużej ulgi budowlanej.
 • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie.
 • Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zniesienie katechizacji przez państwo.
 • Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach.
 • Zmniejszenie liczby uczniów w klasach.
 • Rzetelna edukacja seksualna.
 • Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu.
 • Obywatelskie media publiczne.
 • Utworzenie funduszu obywatelskiego, z którego środków wspomagani byliby niezależni twórcy i dziennikarze.
 • Zniesienie art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu polityków i urzędników (dziennikarze nie powinni pracować w poczuciu zagrożenia tym przepisem).
 • Ochrona ogrodów działkowych.
 • Zmiany w programie „500 plus”: objęcie tym świadczeniem wszystkich dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców oraz wyłączenie z tego programu najzamożniejszych rodzin.
 • Zwiększenie progresji podatkowej przez wprowadzenie pięciu progów podatkowych tak, żeby zmniejszyć efektywne opodatkowanie osób najmniej zarabiających, a zwiększyć – w racjonalnych granicach – osób najzamożniejszych.
 • Kwota wolna od podatku w wysokości 24 tysięcy złotych dla każdego obywatela.
 • Podatek od spadków i darowizn przekraczających 2 miliony złotych w wysokości 2%, bez względu na pokrewieństwo ze spadkobiercą lub darczyńcą.
 • Obniżka VAT do 21 proc.
 • Wprowadzenie uzależnionego wyłącznie od decyzji kobiety prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia; po 12 tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.
 • Obowiązkowa edukacja seksualna od przedszkola do matury.
 • Równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich.
 • Refundacja antykoncepcji od 15 roku życia.
 • Depenalizacja posiadania niewielkiej ilości marihuany.
 • Wyprowadzenie dużej części urzędów centralnych poza Warszawę.
 • Komisariat policji w każdej gminie.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.

W przypadku propozycji SLD nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Konfederacji (wybrane fragmenty na podstawie siedmiu tez programowych oraz wypowiedzi polityków tego ugrupowania) - lista nr 4

 • Suwerenne państwo z silną armią i polską walutą.
 • Ochrona życia ludzkiego od poczęcia.
 • Proste i niskie podatki.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed "homo propagandą".
 • Sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych.
 • Kara śmierci za najcięższe zbrodnie.
 • E-voting – głosowanie również przez Internet.
 • Mniejsza biurokracja.
 • Prawo rodziców do decydowania o tym czego uczy się ich dziecko w szkole.
 • Uwolnienie emerytów od podatku dochodowego.
 • Zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS.
 • Sprzeciw przeciwko sztucznemu ustawianiu pensji minimalnej.

W przypadku propozycji Konfederacji nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej (wybrane fragmenty) - lista nr 5

 • Przywrócenie konstytucyjnej zasady mówiącej o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę.
 • Lepsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
 • Legalizacja związków partnerskich (zarówno hetero-, jak i homoseksualnych).
 • Przywrócenie sprawności i niezależności sądów.
 • Przywrócenie pełnej wolności mediów, także publicznych.
 • Uchwalenie "Aktu Odnowy Demokracji", który ma być "nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy".
 • Odbudowanie niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócenie zapisanej w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotnej struktury Sądu Najwyższego. Przeprowadzenie zmian, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych oraz uniemożliwienie jakiegokolwiek wpływu polityków na podejmowane w nich decyzje.
 • Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wprowadzenie w prokuraturze jasnych kryteriów awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji.
 • Naprawienie polskiego wojska, dyplomacji, wizerunku i pozycji Rzeczypospolitej w świecie.
 • Zmiana Kodeksu karnego tak, by to sprawca bał się kary, a kara była nieuchronna.
 • Zagwarantowanie kobietom dostęp do darmowej procedury in vitro oraz prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej.
 • Wprowadzenie edukację seksualną w szkołach oraz dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócenie antykoncepcji awaryjnej dostępnej bez recepty.
 • Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach.
 • Wprowadzenie mechanizmu równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.
 • Zlikwidowanie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami.
 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
 • Wprowadzenie dwumiesięcznych urlopów ojcowskich.
 • Głosowanie przez Internet.
 • Likwidacja urzędów wojewódzkich (marszałek województwa będzie jedynym gospodarzem regionu).
 • Decentralizacja finanse państwa - podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach.
 • Program #DarmowaSiec, który obejmie obywateli w wieku od 11 do 24 lat. Darmowy jeden gigabajt dziennie czyli 365 GB rocznie.
 • Wprowadzenie możliwości elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie.
 • Zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.
 • Program Orliki 2.0.
 • Jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw.
 • Uchylenie przepisów ustaw „inwigilacyjnej” i „antyterrorystycznej”, które mogą naruszać prawa człowieka i wolności obywatelskie.
 • Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W przypadku propozycji PO nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy wyborcze w części okręgów:

Komitet Wyborczy PRAWICA - lista nr 6

 • Walka o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny.
 • Realne przeciwstawienie się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
 • Dbanie o suwerenność Rzeczypospolitej.
 • Przestrzeganie wolności politycznej.

Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów (wybrane fragmenty) - lista nr 7

 • Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent.
 • Podwyższenie minimalnej emerytury i renty do wysokości zabezpieczającej niezbędny poziom życia dla najstarszych wiekiem.
 • Opracowanie ustawy, która pozwoli przez zasiedzenie uzyskać prawo własności ogródka działkowego przez osoby będąca na emeryturze lub rencie, a użytkujące go przez 15 lat.
 • Objęcie ustawą dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat nieodpłatnego korzystania za przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie całego kraju.
 • Wprowadzenie 1 godz. lekcyjnej miesięcznie w szkołach podstawowych i średnich dla wywołania należytych postaw u młodzieży i stosowania zasady szacunku, pomocy wobec ludzi starszych.
 • Przebudowa istniejącego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszający uczciwe jego płacenie.
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za udowodnione łamanie prawa, przekraczanie swoich uprawnień jak również za oportunistyczne prowadzenie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców.
 • Poddanie do decyzji Polaków w referendum, czy nie przekształcić Senat w izbę gospodarczą.
 • Utrzymanie wypłat 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko.
 • Zagwarantowanie wydawania bezpłatnego śniadania i obiadu w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.
 • Wprowadzenie na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona będzie procentowo od wszystkich dochodów.
 • Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami rolniczymi.
 • Podwyższenie emerytur i rent w KRUS-ie do najniższej emerytury i renty w ZUS-ie.

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (wybrane fragmenty) - lista nr 8

 • Likwidacja kolejek do lekarza.
 • Pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków.
 • Likwidacja NFZ.
 • Bezpłatna komunikacja dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły.
 • Przywrócenie niezależności prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.
 • Zmniejszenie progu wyborczego do 3 proc.
 • Ograniczenie liczby posłów do 300.
 • Przekształcenie Senatu w Izbę Regionów.
 • Wstrzymanie finansowania partii z budżetu państwa.
 • Możliwość wyrobienia paszportu w każdej gminie.
 • Przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miast.
 • Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT.
 • Jednolita składka ZUS w wysokości 1000 zł dla przedsiębiorców.
 • Dobrowolny ZUS.
 • Elastyczny mechanizm urlopu macierzyńskiego.

Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca - lista nr 9

 • Przywrócenie biernego prawa wyborczego Obywatelom niekandydującym z list partyjnych.
 • Wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego.
 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla obywateli w kraju i za granicą.
 • Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości: wprowadzenie instytucji sędziego pokoju i powszechnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Zachowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wyższość Konstytucji nad prawem unijnym, polskiego złotego jako walutę narodową i własną armię.

UWAGA: Nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW nie odzwierciedlają do końca nazw ugrupowań startujących na ich listach. Politycy postanowili nie budować koalicji z uwagi na obawę przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego, zatem w tych wyborach do Sejmu obowiązuje ich 5-procentowy próg wyborczy.

Dowiedz się więcej

Czy weźmiesz udział w najbliższych wyborach parlamentarnych?

 1. 90.88%
 2. 5.23%
 3. 3.89%

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

I
Iwona

Współpraca, a nie kłótnie to hasło Koalicji Obywatelskiej, które idealnie pasuje do kandydata Andrzeja Czerwińskiego.

Wiedza i doświadczenie oraz wrodzona umiejętność dialogu sprawia, że głos na niego oddany nie będzie zmarnowany.

Dodaj ogłoszenie